Wat heeft de Europese maak-industrie nodig om haar sterke positie te behouden? In de huidige markt loopt de Europese maak-industrie namelijk sterk voorop in kwaliteit van het eindproduct en de betrouwbaarheid en efficiency van de fabriek. Maar wat betreft het optimaliseren van processen, innovatie en het verduurzamen van fabrieksinstallaties komen andere economieën dichterbij. Vanuit deze gedachte zijn er 3 belangrijke pijlers voor succesvolle (proces)fabrieken van de toekomst opgesteld.

Industrie 4.0

Industrial Internet of things en machine-to-machine communicatie, deze twee elementen vormen de belangrijkste speerpunten van de vierde industriële revolutie. Samen hebben deze ontwikkelingen als doel om alle facetten van het primaire productieproces met elkaar te verbinden. Nieuwe, moderne fabrieken zijn nu al bezig met de technische integratie van systemen die horizontale processen, geografische grenzen, hiërarchieën en waardeketens overstijgen. De veranderingen vinden hierbij dus vooral achter de schermen plaats. Binnen fabrieken wordt anders geopereerd, geautomatiseerd en gedigitaliseerd.

Circulair productieproces

Duurzaamheid gaat een steeds belangrijkere rol innemen binnen de bedrijfsvoering van fabrieken. Duurzaamheid vormt daarmee de tweede pijler voor de fabriek van de toekomst. Key zijn hierin het verkleinen van de carbon footprint van het productieproces en hernieuwbare energie.

De Carbon footprint wordt ook wel de CO2-voetafdruk van een fabriek genoemd. Hierbij wordt gekeken naar de uitstoot van CO2 door het gebruik van fossiele brandstoffen. Deze kunnen worden teruggedrongen door middel van verticale (het voorkomen van emissieverlies in het hele productieproces) en horizontale (voorkomen van afval aan einde levensduur door hergebruik producten of inzet restmateriaal als grondstof in andere productieketen) circulatie.

Met hernieuwbare energie ligt de focus op slimme software die bijdraagt aan het terugdringen en optimaliseren van het energieverbruik in de fabriek van de toekomst.

Flexibiliteit

Noodzakelijk voor de fabriek van de toekomst is flexibiliteit. Door de toenemende vraag naar speciale en zelfs gepersonaliseerde producten en de korte levenscyclus van producten is de behoefte aan flexibiliteit groter dan ooit.

Conclusie is dan ook dat vasthouden aan de huidige positie van de Europese maakindustrie niet voldoende is. Er zijn nog genoeg troeven in handen voor de toekomst, mist deze op een slimme en vernieuwende manier worden uitgespeeld. Fabrieken moeten daarom vol inzetten op digitalisering van hun productiefaciliteit- en productieprocessen.

Bron: Fabriek van de toekomst nodig voor sterke positie maakindustrie- maakindustrie.nl