Digitalisering gaat een steeds grotere rol spelen binnen de industrie. In de afgelopen jaren gingen er talloze, traditionele bedrijven ten onder omdat zij zich niet snel genoeg hebben aangepast aan de trend van digitalisering. Voorbeelden zien we in de muziekindustrie, reissector en detailhandel. Ondernemers die digitalisering en nieuwe technologie niet hoog op hun lijstje hebben staan, gaan de boot missen.

Optimalisering en vitalisering

Smart Industry, zoals deze vierde industriële revolutie ook wel genoemd wordt, heeft verstrekkende gevolgen voor de productiviteit, efficiënte en het functioneren van bedrijfssectoren. De verdere integratie van ICT verbindt apparaten, productiemiddelen en organisaties met elkaar. Hierdoor ontstaan nieuwe manieren van produceren, nieuwe business modellen en nieuwe sectoren. Er ontstaan industrieën die een zeer flexibele productiecapaciteit hebben in termen van het product, volume, timing, grondstoffen- en kosten efficiëntie. 

Smart Industry brengt ons steeds slimmere machines die de productie optimaliseren. Er zijn robots die onderling communiceren, zelf fouten opsporen en herstellen, en aangeven wanneer er onderhoud nodig is. Daarnaast leidt Smart Industry tot een vitalisering door het virtueel fabrieks-/procesmodel te koppelen aan data van sensoren en info uit het proces. Zelfregelende systemen geven klanten via internet direct invloed op het systeem. Hierdoor ontstaat een productieproces dat sneller, duurzamer en goedkoper maatwerk van hoogwaardige kwaliteit kan afleveren.

Industriële productie smelt samen met de digitale wereld. Hierdoor onstaat er een geheel andere dynamiek. In de toekomst wordt het mogelijk om producten op maat te produceren tegen de kosten per eenheid die we nu gewend zijn bij massaproductie. De ‘slimme fabrieken’ zullen dichter bij de afzetmarkt en de klant komen te staan, zuiniger omgaan met grondstoffen, en aantrekkelijker zijn om in te werken.

Meer dan alleen technologie 

Deze nieuwe industrie is echter méér dan technologie alleen. Het gaat ook om de interactie tussen mens en machine. Innovatief management, opleidingen voor (toekomstige) werknemers, sociale innovatie, netwerkorganisaties en samenwerking tussen bedrijven zijn een essentieel. Ook het onderwijs zal op alle niveaus zorg moeten dragen voor opleidingen die inspelen op Smart Industry.

Nieuwe sectoren met bijbehorende businessmodellen zetten de traditionele manier van ondernemen onder druk. Door Smart Industry zullen ondernemers hun verdienmodellen moeten aanpassen. Ze moeten snel nieuwe diensten en producten ontwikkelen. Doen ze dat niet, dan verliezen ze de concurrentieslag met ondernemers die wel proactief op deze ontwikkelingen inspelen en zichzelf tot de winnaars van morgen kunnen rekenen.

Bron: Technische Unie / Smart industry is de toekomst, Willem Vermeend en Rick van der Ploeg.